Via het Vleespalvijoenwaar ook kook cursussen werden gegeven liep je lang het Aardappel- en suikerpalvijoen.
Hier werd alles verteld over het telen, en de export van deze produkten.

Gevolgd door het graanpalvijoen kwam je uit in de oude bakkerij
( nog steeds te zien vanaf de uitgang van El Rio Grande ).
Aansluitend vinden we de champignon kwekerij,
wat ook nog steeds overeind staat.
Nu is dat een opslagplaats voor de groendienst, gelokaliseerd achter El Condor.

Ook los van de verschillende palvijoenen was het kaas- en banketbakkerij museum.
Hier trof je een nostalgische presentatie van een
kaasmakerij, botermakerij, banketbakkerij, een zuivelwinkel en een banketbakkerswinkel aan.
Ook dit bestaat nog steeds en recent zijn velen van ons hier nog geweest.
In 2002 was hier The Trail of Terror gehuisvest.

Terug naar binnen komen we weer uit in een aantal kassen,
kassen die gebruikt werden voor het kweken van groenten, fruit en bloemen.
Aansluitend vond je hier ook een veiling,
welke bijna elke dag ook echt gebruikt werd.

Aan het einde vond je het bijenpalvijoen.
Doorzichtige bijenkassen lieten ons in staat
om eens een kijkje in de bezige wererld van de bij van dichtbij te bekijken.


  • Terug naar de geschiedenispagina